Úvod

Spoločnosť DeltAspol sa zaoberá komplexnými službami v oblasti záhradnej architektúry a krajinného inžinierstva. Naše služby zahŕňajú projektovanie a realizáciou kompletných sadovníckych úprav rodinných domov a verejných priestranstiev, zakladanie trávnych plôch, návrh, dodávku a montáž najkvalitnejších automatických zavlažovacích systémov, záhradných, kúpacích jazierok, súvisiacich technických komponentov a drobných stavieb záhradnej architektúry ako sú chodníky z prírodného dreva, kameňa, pergoly, altánky, lavičky, detské herné prvky a ostatné záhradné stavby...

V rámci širšieho zamerania spoločnosti DeltAspol, okrem štandardných činností v oblasti návrhu a zakladania okrasných záhrad a parkov, ponúkame ďalšie služby úzko späté z našou hlavnou činnosťou v oblasti krajinného inžinierstva ako sú, kompletná údržba zelene, trávnych plôch záhrad rodinných domov, mestskej zelene, parkov, revitalizácia existujúcej zelene, ošetrovanie a spiľovanie drevín, vyžínanie náletov, štiepkovanie, kompostovanie biomasy, terénne a výkopové práce mechanizmami, pestovanie, predaj, dovoz okrasných drevín, inventarizácia zelene a poradenská a konzultačná činnosť v súvisiacich oblastiach...

Spoločnosť DeltAspol zároveň prevádzkuje aj záhradné centrum, v ktorom si môžete nakúpiť rôzne druhy rastlín, zemín a hnojív. V našej ponuke si môžete vybrať zo širokého sortimentu prírodného kameňa, obkladového kameňa a dlažby.


© 2021 Jan Loffler